Trangsbeneficiet er et velkendt princip i dansk ret. Det har været kendt og anvendt i rigtig mange år. Reglen står beskrevet i retsplejelovens § 509, stk 1.

Kort sagt handler det om, at en kreditor ikke kan ”gå efter” de ting, som bruges til at opretholde en almindelig levestil. Disse ting er altså beskyttet fra kreditor, f.eks. almindelige møbler, køkkenudstyr, tøj osv.

En kreditor kan ikke gøre udlæg og begære tvangssalg over disse aktiver. Reglen er selvfølgelig til for at beskytte debitor (den, der skylder penge) mod at miste de ting, som skal bruges for at leve et normalt liv.

I hvilke situationer bruges trangsbeneficiet?

Trangsbeneficiet er et begreb i insolvensretten og finder anvendelse ved tvangsinddrivelse. Hvis du forestiller dig, at A låner 100 kr. af B, skal A selvfølgelig betale disse penge tilbage til B. Gør A ikke det, så kan B tvangsfuldbyrde, f.eks. ved at foretage udlæg i A’s aktiver og kræve dem solgt på tvangsauktion.

I denne situtation er trangsbeneficiet relevant. For trangsbeneficiet sætter en begrænsning på, hvilke typer aktiver, B kan foretage udlæg i.

Her bestemmer trangsbeneficiet altså, at B f.eks. ikke kan tage udlæg i A’s skjorte, hans sko eller hans stegepander og gryder.

Faktisk kan B ikke engang gøre udlæg i disse aktiver, hvis A giver tilladelse til det. Det fremgår direkte af retsplejelvovens § 509, stk. 4, at debitor ikke kan give samtykke til, at der foretages udlæg i denne type aktiver.

Hvilke aktiver er omfattet af trangsbeneficiet?

Det er en konkret vurdering, hvilke aktiver, der ikke kan foretages udlæg i på grund af trangsbeneficiet. Reglen er, at aktiver, der er ”nødvendige til opretholdelsen af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skylneren og hans husstand”, kan der ikke gøres udlæg i.

Eksempler på aktiver kan nævnes:

 • Tøj
 • Møbler
 • Køkkenudstyr
 • Generelt aktiver til husstanden/uddannelse, der er mindre end 3.000 kr. værd
 • Steroanlæg (jf. U 1985.453 H)
 • Køleskab/fryser (jf. U 1985.453/1 Ø)

Det er klart, at meget dyre stykker tøj eller møbler ikke er omfattet. For disse dyre ting (f.eks. designermøbler) er ikke nødvendige for at opretholde et beskedent hjem – man kan godt leve rart og trygt uden at have designermøbler.

trangsbeneficiet
Normalvis vil almindelig tøj, køkken, møbler og bøger (til f.eks. uddannelse) være beskyttet, jf. retsplejelovens § 509, stk. 1.

Mange forskellige typer af aktiver er beskyttet

Den generelle regel om trangsbeneficiet handler som nævnt om, at aktiver der er nødvendige i et beskeden hjem er beskyttet for udlæg.

Men der er faktisk mange aktiver, der er beskyttet fra kreditorerne. Reglerne handler selvfølgelig om at beskytte dem, der skylder penge, særligt dem med nogle særlige behov (f.eks. handicap).

Følgende aktiver er også beskyttet:

 • Fremtidige erhvervelser, jf. § 508, 1. pkt.
 • Aktiver, der er omfattet af et virksomhedspant
 • Endnu ikke udbetalt løn eller vederlagt for personligt arbejde, jf. § 511, stk. 1
 • Gaver, hvis giveren inden gave-givelsen har bestemt, at udlæg ikke kan foretages deri, jf. § 514, stk. 1, 1. pkt.
 • Hjælpemidler, som er nødvendige på grund af sygdom, jf. § 515, stk. 2 (f.eks. en handicap-bil)

Trangsbeneficiet udvikler sig

Det er næppe nogen hemmelighed, at samfundet udvikler sig – vi bliver rigere og rigere og får dermed bedre levestandard.

Denne udvikling har også betydning for trangsbeneficiet. For det er klart, at der er aktiver, som i dag anses for at være nødvendige i en husstand, men som måske ikke var det engang.

Som eksempel kan nævnes et almindeligt farvefjernsyn. I “gamle dage” var dette ikke nødvendigt for at opretholde en normal og beskeden husstand. Men i dag er det klart, at et normalt farvefjernsyn er omfattet af trangsbeneficiet og ikke kan tages udlæg i.

Hvem er beskyttet af trangsbeneficiet?

Det er kun fysiske personer – altså levende mennesker som dig og mig – der er beskyttet af trangsbeneficiet. Selskaber er derfor ikke omfattet.

Dog er det væsentlig at bemærke, at trangsbeneficiet som udgangspunkt gælder HELE husstanden. Derfor f.eks. konens/mandens/barnets tøj, møbler osv. også beskyttet.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *