I Danmark er der mange forskellige typer af fradrag. Hvis du kan opfylder betingelserne, kan du tage visse fradrag og på den måde betale mindre i skat. Fradrag er således et værktøj for staten til at tilskynde en bestemt adfærd, idet folk kan være mere tilbøjelige til at gøre noget bestemt, hvis det betyder, at de kan få et fradrag og dermed betale mindre i skat.

Et af de mest velkendte fradrag er servicefradraget (ofte forvekslet med håndværkerfradraget). Fradraget stammer fra BoligJobordningen. Dette skal vi kigge nærmere på i denne artikel.

Håndværkerfradraget er afskaffet

Inden vi går videre, er det vigtigt at bemærke, at håndværkerfradrag og servicefradrag ikke er det samme.

Håndværkerfradraget blev afskaffet med virkning fra 31. marts 2022 ved lov nr. 376 af 28. marts 2022. Dermed kan du ikke få håndværkerfradrag for håndværksydelser udført efter 31. marts 2022.

Begrænsningen af håndværker fradrag følger af ændringslovens § 1, nr. 1, hvoraf ligningslovens § 8 V, stk. 2, nr. 5. ændres således: “indsættes efter “den 1. januar 2018″, dog således at arbejde i form af grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm skal være udført senest den 31. marts 2022 og betalt senest den 31. maj 2022”.

Hvad er servicefradrag?

Servicefradraget er et skattemæssigt fradrag, som du kan få for udgifter til visse serviceydelser i hjemmet eller til boligen. Servicefradraget følger af ligningslovens § 8 V.

Servicefradrag beløb (2023):

I ét indkomstår kan du højst få servicefradrag på 6.600 kr. i 2023 og 6.400 kr. i 2022 per person.

Du skal selv indberette fradraget til Skattestyrelsen sammen med dokumentation for betalingen af arbejdet, samt at arbejdet faktisk er udført.

Hvilke serviceydelser giver ret til servicefradrag?

I et bilag til ligningsloven (Bilag 1) fremgår det, hvilke ydelser der giver ret til servicefradrag. Fremgår en ydelse ikke på denne liste, giver ydelsen ikke adgang til servicefradrag.

Listen ser således ud:

Almindelig rengøring

– Vask og aftørring af flader i boligen

– Rengøring af toilet og bad

– Støvsugning, gulvvask og boning

– Opvask, tøjvask og strygning

– Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

– Indvendigt

– Udvendigt

Børnepasning

– Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig

– Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.

– Græsslåning

– Klipning af hæk

– Lugning

– Beskæring af buske og træer

– Snerydning

Der er sommetider virksomheder, der markedsfører sig med, at hvis du køber deres ydelse, kan du få et servicefradrag. Det er desværre før set, at virksomheden ikke har været opmærksom på lovens tekst. Derfor kan det være en god idé at sikre dig, at den købte ydelse også fremgår af ovenstående ydelser, før du kan være sikker på, at du nu også kan få et servicefradrag.

Som eksempel kan nævnes, at gødning ikke fremgår af listen ovenfor, hvorfor du ikke kan få servicefradrag for køb af hjælp til gødning.

Betingelser for servicefradrag

Der er flere betingelser, der skal være opfyldt, før du kan få et servicefradrag. De betingelser, du særligt skal være opmærksom på, er:

  • Arbejdet skal være udført af en enten (a) virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller (b) en person, der er 18 år og fuldt skattepligtig til Danmark.
  • Du skal kunne dokumentere, at (a) arbejdet er udført og (b) at du har betalt for arbejdet.
  • Ønsker du servicefradrag for en fritidsbolig, må fritidsboligen ikke have været udlejet i det indkomstår, i hvilket du ønsker at tage servicefradraget.
  • Der skal være tale om en ydelse, som er defineret i listen ovenfor.

Derudover må arbejdet ikke være udført af en person, der har haft bopæl på adressen eller som ejer boligen.

Hvilke personer kan få servicefradrag?

Alle over 18 kan som udgangspunkt få servicefradrag. Det gælder også de, der stadig bor hos sine forældre. Det er dog en betingelse for at få fradraget, at den hjemmeboende unge selv har betalt for ydelsen.

Henvisninger

Hvis du ønsker at læse mere om servicefradraget, kan jeg anbefale dig at besøge følgende sider:


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *