• Ejeraftaler – undgå problemer i jeres selskab

  Det er almindeligt kendt, at man kan undgå en masse udfordringer og problemer ved at have en klar aftale på forhånd. Dette gælder også, hvis du skal drive et selskab sammen med andre. Løsningen kan være en ejeraftale. Hvad er en ejeraftale? Som navnet lægger op til, er der tale om en aftale mellem ejerne…

  Læs indlæg

 • En komplet guide til interessentskab (I/S)

  Et interessentskab (forkortet I/S) er kendetegnet ved, at der er flere personer (interessenter) om virksomheden, samt at disse personer hæfter personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser. Simplificeret kan man sige, at et I/S på mange måder er en enkeltmandsvirksomhed med flere personer. I denne artikel skal vi kigge nærmere på de grundlæggende træk ved interessentskaber…

  Læs indlæg

 • Voldgift – alt du skal vide om voldgiftsretten og voldgiftssager

  Voldgift er en gammel betegnelse for magtovergivelse (vold stammer fra ”wald”, som betyder magt; og ”gift” betyder overgivelse). Selv i dag er voldgift populær til at løse tvister. Kort sagt er en voldgift en instans, som kan løse konflikter. Er to parter uenige om noget, kan de få voldgiftsretten til at komme med løsningen. Voldgift…

  Læs indlæg

 • Hvad er straffen for drab?

  Straffen for mord (kaldet “drab”) i Danmark er typisk 12 år. Det viser en række afgørelser fra landets domstole. Det er dog ikke alle drabssager, der ender med 12 års fængsel; det kan både være mere og mindre. En række konkrete omstændigheder i sagen kan tale for en enten lavere eller højere straf. Hvad siger…

  Læs indlæg

 • Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

  I Danmark er den kriminelle lavalder 15 år. Det følger af straffelovens § 15, at ”handlinger foretagne af børn under 15 år straffes ikke.” Det betyder, at straffeloven i sin helhed – og andre love, der straffer – ikke finder anvendelse, hvis gerningspersonen er under 15 år. I Danmark er den kriminelle lavalder uden betingelser.…

  Læs indlæg

 • Hvad er ekstinkion og at ekstingvere?

  Ekstinktion – og det at ekstingvere – er en begreb, der ofte anvendes i juraen (i den såkaldte tredjemandsret). Det bruges f.eks. i situationer om pant, tinglysning, konkurs mv. Simpelt sagt betyder ekstingvere at fortrænge (vinde over) en ret. Hvis A ekstingverer B’s ret, så vinder A’s rettigheder over B’s rettighed. Hvad er ekstinktion? Ekstinktion…

  Læs indlæg

 • Hvad er trangsbeneficiet?

  Trangsbeneficiet er et velkendt princip i dansk ret. Det har været kendt og anvendt i rigtig mange år. Reglen står beskrevet i retsplejelovens § 509, stk 1. Kort sagt handler det om, at en kreditor ikke kan ”gå efter” de ting, som bruges til at opretholde en almindelig levestil. Disse ting er altså beskyttet fra…

  Læs indlæg

 • Hvad er en filial?

  Hører du ordet filial, tænker du måske på en bankfilial. Der er dog et selskabsretligt begreb i Danmark, som hedder filial, og som ikke har noget med banker i de danske byer at gøre. Filialer er nemlig ensbetydende med, at en udenlandsk virksomhed driver virksomhed i Danmark. Det er ikke muligt for danske virksomheder at…

  Læs indlæg

 • Hvad er egenkapitalens forrentning?

  Egenkapitalens forrentning er en vigtig økonomisk målestok, der giver indsigt i, hvor godt en virksomhed formår at generere indtjening i forhold til den investerede egenkapital. Det er et nøgletal, der ofte anvendes af både virksomheder, investorer og analytikere til at vurdere virksomhedens rentabilitet og effektivitet i brugen af sine ressourcer. Egenkapitalens forrentning indgår i en…

  Læs indlæg

 • Selskabsskat – hvad er selskabsskat i Danmark?

  I Danmark er selskabsskatten 22%. Det betyder, at selskaber skal betale 22% af deres overskud (skattepligtige indkomst) i skat. I denne artikel skal vi kigge nærmere på reglerne for selskabsskat samt lidt tal og statistik. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at stille dem i en kommentar nedenfor. Hvem betaler selskskabsskat i…

  Læs indlæg

 • Tinglysning – den store guide til tinglysning

  Du har sikkert hørt begrebet før: Tinglysning. Alligevel er det formentlig de færreste danskere, der forstår hvad det egentlig betyder. Jo, nogle ved måske at det kan have noget med et hus at gøre. Tinglysning er et grundlæggende begreb i Danmark, som har betydning for mange ting og både for virksomheder og private personer. I…

  Læs indlæg

 • Servicefradrag – alt hvad du skal vide

  I Danmark er der mange forskellige typer af fradrag. Hvis du kan opfylder betingelserne, kan du tage visse fradrag og på den måde betale mindre i skat. Fradrag er således et værktøj for staten til at tilskynde en bestemt adfærd, idet folk kan være mere tilbøjelige til at gøre noget bestemt, hvis det betyder, at…

  Læs indlæg

 • Hvad er compliance?

  Alle virksomheder har compliance-forpligtelser, de skal overholde. Der er ofte en sammenhæng mellem, at jo større virksomhed, jo flere compliance-forpligtelser. Dette gælder på en lang række områder, f.eks. skat, ESG, bæredygtighed mv. Hvad er compliance? Compliance er et udtryk for at overholde regler. Er en virksomhed “compliant”, så overholder den de regler, der stilles til…

  Læs indlæg

 • Hvad er et aktieselskab (A/S)?

  Mange virksomheder i Danmark er registreret som et aktieselskab (ofte forkortet A/S). En analyse foretaget af Risika viser, at aktieselskaber beskæftiger knap 1 million danske medarbejdere (målt på årsværk). Derfor spiller aktieselskaber altså en vigtig rolle i Danmark. I denne artikel skal vi kigge lidt nærmere på, hvad et aktieselskab er, og hvilke regler de…

  Læs indlæg

 • Selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager? (Skat)

  Hvis du gennem din virksomhed, f.eks. et selskab, fakturerer din kunde, kan du måske tro, at du absolut er en selvstændig erhvervsdrivende skattemæssigt. Dette er desværre ikke altid tilfældet. I visse situationer kan du anses for at være en lønmodtager, og det har konsekvenser for hvilken skat du betaler. Er du en lønmodtager, vil din…

  Læs indlæg

 • Revisor: Forstå hvad en revisor er

  En revisor spiller en kritisk rolle i at sikre, at virksomhedens finansielle oplysninger er nøjagtige, pålidelige og i overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder. Revisorer kaldes ofte for offentlighedens tillidsmænd og -kvinder. Deres ekspertise og uafhængighed bidrager til at opbygge tillid hos investorer, aktionærer og interessenter i virksomhedens økonomiske rapportering. I denne artikel vil vi udforske, hvad…

  Læs indlæg

 • Egenkapital: Forstå det grundlæggende begreb

  Egenkapital er et centralt begreb inden for virksomheders finansielle struktur. Det spiller en afgørende rolle i at vurdere en virksomheds økonomiske sundhed og evne til at drive forretning på lang sigt. I denne artikel vil vi forklare, hvad egenkapital er, hvordan den beregnes, dens betydning for virksomheder og investorer samt dens rolle i virksomhedens økonomi.…

  Læs indlæg

 • Enkeltmandsvirksomhed – alt du bør vide

  Enkeltmandsvirksomheder spiller en afgørende rolle i Danmarks erhvervsliv. De udgør en betydelig del af landets iværksætteri og er ofte det første skridt for mange ambitiøse enkeltpersoner på vejen mod at realisere deres forretningsdrømme. I denne artikel vil vi udforske, hvad en enkeltmandsvirksomhed er, hvordan den fungerer, fordelene og udfordringerne ved at være enkeltmandsvirksomhedsejer samt den…

  Læs indlæg

 • Omstødelse ved konkurs

  Omstødelse er et fast begreb ved behandling af konkurser. Kort sagt går omstødelse ud på, at en disposition føres tilbage – altså som om at den aldrig fandt sted. Logikken er, at det kan skabe en urimelig fordeling af skyldnerens aktiver, hvis visse kreditorer får penge kort før konkursen. Reglerne om omstødelse findes i konkurslovens…

  Læs indlæg

 • Virksomhedspant – alt du skal vide

  Hvis du er erhvervsdrivende og har snakket finansiering med din bank, er du helt sikkert stødt på ordet virksomhedspant. Det er blevet en populær måde for banker at få sikkerhed for deres tilgodehavende. I denne artikel kan du læse mere om, hvad virksomhedspant er. I 2006 så virksomhedspantet dagens lys. Det er i den juridiske…

  Læs indlæg

 • Hvad er en kurator?

  Hvis en skyldner – f.eks. en virksomhed – går konkurs, opstår der et konkursbo, som skal behandles. Til at forestå denne behandling udpeges en kurator. En kurator er derfor titlen på den bobestyrer, der behandler et konkursbo. Hvem kan være kurator? I langt, langt størstedelen af konkurssager i Danmark, udpeges en kurator, som er advokat.…

  Læs indlæg

 • Hvad er et fast driftssted?

  Et fast driftssted er fast inventar, hvis man arbejder med skat, særligt international skat. På engelsk hedder begrebet “permanent establishment”, forkortet PE. Og et fast driftssted er lidt en sjov størrelse, for det er en hel masse uden faktisk at være noget. Det er ikke et selskab; det er ikke en filial; det er ikke…

  Læs indlæg

 • Sådan gør du, hvis din kunde går konkurs

  Mange erhvervsdrivende kender situationen. De har leveret et stykke arbejde til en kunde og sendt en regning. Før kunden når at betale regningen, går kunden konkurs. Hvordan stiller det dig? Det korte svar er, at du ikke er godt stillet. Og desværre vil du normalvis ikke opleve, at du får dine penge (måske ikke engang…

  Læs indlæg

 • Hvad er et anpartsselskab (ApS)?

  Ønsker man at starte en virksomhed i Danmark, er et anpartsselskab – forkortet ApS – et populært valg. Anpartsselskabet er nemlig den mest valgte selskabsform i Danmark. I 2019 udgjorde anpartsselskaber mere end 40% af alle ny-registrerede virksomheder i Danmark, jf. Danmarks Statistik. Når du har læst denne artikel, vil du sikkert også få et…

  Læs indlæg