En revisor spiller en kritisk rolle i at sikre, at virksomhedens finansielle oplysninger er nøjagtige, pålidelige og i overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder.

Revisorer kaldes ofte for offentlighedens tillidsmænd og -kvinder.

Deres ekspertise og uafhængighed bidrager til at opbygge tillid hos investorer, aktionærer og interessenter i virksomhedens økonomiske rapportering. I denne artikel vil vi udforske, hvad en revisor er, hvad deres opgaver omfatter, deres betydning i revisionen af regnskaber og den rolle, de spiller i at opretholde integriteten i virksomhedens finansielle dokumentation.

Hvad er en revisor?

En revisor er en professionel, der er specialiseret i at gennemgå og verificere en virksomheds regnskaber, økonomiske poster og finansielle transaktioner for at sikre deres nøjagtighed og overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder og love. Revisoren arbejder uafhængigt af virksomheden og dens ledelse for at bevare objektiviteten og integriteten i revisionen.

Hvad er revisors opgaver?

Revisorens primære opgave er at udføre en omfattende gennemgang af virksomhedens finansielle dokumenter og regnskabsmateriale. Dette inkluderer typisk:

  1. Revision af regnskaber: Revisoren gennemgår nøje virksomhedens regnskaber, herunder resultatopgørelser, balance, pengestrømsopgørelser og noter til regnskaberne. Målet er at sikre, at alle økonomiske poster er korrekte, relevante og i overensstemmelse med de relevante regnskabsstandarder.
  2. Intern kontrolvurdering: Revisoren analyserer virksomhedens interne kontrolprocedurer for at vurdere, om de er tilstrækkelige til at beskytte mod fejl, misbrug og svig. Hvis der er svagheder i de interne kontroller, identificerer revisoren potentielle risici og anbefaler forbedringer.
  3. Vurdering af regnskabsmæssige skøn: I nogle tilfælde er virksomheder nødt til at lave skøn i deres regnskaber, f.eks. værdiansættelse af immaterielle aktiver eller tvivlsomme fordringer. Revisoren vurderer disse skøn og sikrer, at de er rimelige og godt dokumenterede.
  4. Bekræftelse af transaktioner: Revisoren bekræfter transaktioner og økonomiske poster ved at kontakte eksterne parter som kunder, leverandører eller banker for at sikre, at de er valide og korrekte.
  5. Udtalelse om regnskaberne: Efter afslutningen af revisionen udsteder revisoren en skriftlig udtalelse om regnskaberne. Denne udtalelse kan variere fra en “ren udtalelse” (hvor regnskaberne er troværdige) til en “kvalificeret udtalelse” (hvor der er visse forbehold eller problemer).

En revisor kan også have mange andre opgaver end at lave regnskaber. De har meget ofte en rådgivende rolle også, hvor de løbende rådgiver kunderne om økonomi, skat mv. Derudover er der flere og flere emner, f.eks. ESG-rapportering, der begynder at blomstre op og stille krav til revisorer. Grundlæggende påtager revisorer sig en vigtig opgave vedr. compliance.

Revisors betydning

Revisorer spiller en afgørende rolle i at sikre, at virksomhedens regnskabsrapportering er præcis og pålidelig. Deres uafhængige vurdering og verifikation bidrager til at opbygge tillid hos investorer, aktionærer og offentligheden. Nøjagtige regnskaber er ikke kun vigtige for at opfylde regnskabsstandarder, men de er også afgørende for at træffe informerede beslutninger om investeringer, finansiering og strategisk planlægning.

Revisorer spiller også en vigtig rolle i at opdage og forhindre svig og uregelmæssigheder. Deres gennemgang af interne kontrolprocedurer hjælper med at identificere potentielle risici og forbedre virksomhedens finansielle styring.

I Danmark – og store dele er verden – er der fire store revisionskontorer, som ofte kaldes Big Four (de fire store). Disse er hhv. EY, Deloitte, KPMG og BDO. Der findes dog også mange andre revisionsvirksomheder i Danmark, både mellemstore og små.

Generelle betingelser for at blive revisor:

  1. Uddannelse: Typisk skal man have en relevant uddannelse inden for regnskab og revision. Dette kan være en kandidatgrad i erhvervsøkonomi med speciale i revision eller en lignende uddannelse, der opfylder de krævede faglige kvalifikationer.
  2. Praktisk erfaring: For at blive revisor kræves der normalt en vis mængde praktisk erfaring inden for revision. Dette kan være i form af arbejde som revisormedarbejder under tilsyn af en autoriseret revisor eller lignende relevante arbejdsopgaver inden for regnskab og revision.
  3. Bestået eksamen: De fleste lande kræver, at aspirerende revisorer består en eksamen eller en række eksamener, der dækker relevante aspekter af regnskab og revision. Disse eksamener er ofte udarbejdet af de relevante faglige organisationer eller tilsynsmyndigheder.
  4. Autorisation: Efter at have opfyldt uddannelses- og erfaringskravene og bestået de nødvendige eksamener, kan en person søge om autorisation som revisor. Dette involverer normalt at blive medlem af den relevante revisorforening eller tilsynsmyndighed.
  5. Efteruddannelse: Revisorer skal ofte deltage i efteruddannelse og fortsætte med at opdatere deres faglige viden for at opretholde deres status som autoriserede revisorer.

Yderligere bemærkninger:

I Danmark er revisorer ofte autoriseret af Finanstilsynet eller andre relevante myndigheder. Autorisationen giver dem ret til at udføre revision af virksomheders regnskaber og udstede revisionspåtegninger. Revisorers rolle er at sikre, at regnskaberne er korrekte og i overensstemmelse med regnskabsstandarderne, og de spiller en afgørende rolle i at bevare tilliden i det finansielle system.

Det er vigtigt at bemærke, at kravene for at blive revisor kan variere betydeligt mellem forskellige lande, og det er vigtigt at undersøge de specifikke krav og procedurer, der gælder for det pågældende land, hvor man ønsker at blive revisor. Derfor anbefales det at søge rådgivning fra en revisorforening eller relevante myndigheder for at få de mest opdaterede oplysninger og vejledning om at blive revisor.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *