Et interessentskab (forkortet I/S) er kendetegnet ved, at der er flere personer (interessenter) om virksomheden, samt at disse personer hæfter personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser. Simplificeret kan man sige, at et I/S på mange måder er en enkeltmandsvirksomhed med flere personer.

I denne artikel skal vi kigge nærmere på de grundlæggende træk ved interessentskaber samt fordele og ulemper, hvis du skal starte en virksomhed. Til sidst vil vi besvare nogle af de typiske spørgsmål om I/S.

Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab er et personselskab. Det betyder, at det ikke er et kapitalselskab som f.eks. ApS eller A/S, og det er heller ikke omfattet af selskabslovens regler. Derfor er der stor frihed til interessenterne til at indgå en aftale om I/S’et, som passer bedst til deres behov.

Det for de fleste mest centrale ved et I/S er, at der er personlig og ubegrænset hæftelse. Hvis A og B driver et I/S sammen, kan kreditorerne altså gå efter A og B personligt, hvis interessentskabet ikke kan betale sine regninger. Populært sagt hæfter A og B med hus og hjem.

Et I/S offentliggører ikke et regnskab, og det skal ikke nødvendigvis registreres ved Erhvervsstyrelsen eller Skattestyrelsen. Er begge interessenter kapitalselskaber, skal I/S’et registreres; og er omsætningen over 50.000 kr. årligt, skal det også registreres for moms.

Når et interessentskab er registreret, har det selvstændig retsevne: Det betyder, at det kan indgå aftale, sagsøge og blive sagsøgt.

Fordele ved interessentskab

Det kommer selvfølgelig an på flere ting, om et I/S er en god idé at drive virksomhed på. Som eksempel på nogle af fordelene kan nævnes:

  • Lukkethed: Et interessentskab offentliggører ikke regnskab, hvorfor offentligheden ikke kan følge med i, hvordan det går.
  • Skattemæssig transparent: Et I/S er ikke et selvstændigt retssubjekt. Det vil sige, at et I/S ikke betaler f.eks. selskabsskat; derimod beskattes interessenterne alene. Skattemæssigt eksiterer interessentskabet derfor ikke.
  • Stor frihed og fleksibilitet: Selskabsloven finder ikke anvendelse, hvorfor man har mulighed for at sammensætte sit I/S på mange måder.
  • Nemt: Det er nemt at starte et I/S, idet der ikke nødvendigvis skal ske registrering.
  • Billigt: Der er intet krav om selskabskapital, hvorfor man kan komme i gang for 0 kr.

Ulemper ved interessentskab

Det kan være forskelligt, hvad man anser for fordele og ulemper. Eksempler på ulemper ved interessentskabet kan være:

  • Personlig og ubegrænset hæftelse: Interessentskabets kreditorer kan gå efter interessenterne, hvilket gør det risikofyldt (også for privatøkonomien).
  • Vanskeligere at sælge: Hvis I skal sælge, kan det være mere vanskeligt at sælge et I/S end et selskab som f.eks. ApS eller A/S.
  • Vanskeligt at fremskaffe kapital: Hvis I til jeres virksomhedsdrift har brug for en investor, kan det være mere besværligt med et I/S, end med A/S eller ApS.

Kan selskaber stifte og drive et interessentskab?

Det er ikke kun fysiske personer, der kan stifte et I/S. Det kan selskaber også – hvilket der desværre er en del misforståelser om på internettet.

Kapitalselskab kan stifte et interessnetskab på helt normal vis. Der er dog lidt flere regler, når kapitalselskaber er interessenter. Til eksempel skal et interessentskab, hvor alle interessenter er kapitalselskaber, altid registeres hos Erhervsstyrelsen (og får dermed et CVR-nummer), jf. lov om erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 3, 2. pkt. (såkaldt ”registreringspligtige interessentskaber”).

Skal man bogføre i et I/S?

Ja. Bogføringsloven gælder for al erhvervsmæssig aktivitet, herunder også interessentskaber, jf. bogføringsloven § 1, stk. 1. Det er heldigvis nemt at bogføre med brug af enten en bogholder eller et digital regnskabsprogram.

Hvordan er de skattemæssige forhold?

Som nævnt allerede, er et interessentskab skattemæssigt transparent. Det betyder, at et I/S ikke selv er et selvstændigt skattesubjekt – indkomsten beskattes hos de enkelte interessenter. Dette kan være en fordel og bringe en lavere beskatning, sammenholdt med hvis du drev din virksomhed i A/S eller ApS.

Registrering af et interessentskab

Du skal registere dit interessentskab, hvis du enten:

  • Stifter et interessentskab, hvor alle interessenter er kapitalselskaber (A/S eller ApS)
  • Forventer en omsætning på over 50.000 kr. årligt, her skal du momsregisteres

Du kan registrere et interessentskab hos Erhvervsstyrelsen, link: https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Start_virksomhed/.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *