Straffen for mord (kaldet “drab”) i Danmark er typisk 12 år. Det viser en række afgørelser fra landets domstole.

Det er dog ikke alle drabssager, der ender med 12 års fængsel; det kan både være mere og mindre. En række konkrete omstændigheder i sagen kan tale for en enten lavere eller højere straf.

Hvad siger lovens tekst?

Drab er strafbelagt i straffelovens § 237. Bestemmelsen lyder:

“Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid.

Det betyder, at domstolene mindst kan vælge at give 5 års fængsel og maksimalt livstids, hvis de finder den tiltalte skyldig i drab. Strafferammen er altså mellem 5 års fængsel og fængsel på livstid.

Formildende og skærpende omstændigheder

Selvom drab ofte ender med 12 års fængsel, kan forhold tale for, at der skal straffes mere eller mindre; såkaldte skærpende og formildende omstændigheder.

Mange af de formildende/skærpende omstændigheder står beskrevet i straffelovens §§ 81 og 82.

Eksempler på skærpende omstændigheder:

  • Gerningspersonen er tidligere straffet for lign. forbrydelser
  • Forbrydelsen er udført i forening (sammen med flere andre)
  • At gerningspersonen ønskede, at det skulle ske mere skade, end der faktisk gjorde
  • At forbrydelsen har baggrund i ofrets lovlige ytringer
  • Gerningspersonen havde planlagt forbrydelsen.

Eksempler på formildende omstændigheder:

  • Gerningspersonen var under 18 år, da forbrydelsen skete
  • Gerningspersonen har handlet under tvang eller trusler
  • Gerningspersonen har givet oplysninger, der har hjulpet til at opklare forbrydelsen
  • At der er gået lang tid, siden gerningspersonen begik forbrydelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *