Hvad er en kurator?

Hvis en skyldner – f.eks. en virksomhed – går konkurs, opstår der et konkursbo, som skal behandles. Til at forestå denne behandling udpeges en kurator. En kurator er derfor titlen på den bobestyrer, der behandler et konkursbo.

Hvem kan være kurator?

I langt, langt størstedelen af konkurssager i Danmark, udpeges en kurator, som er advokat. Dette har formentlig forårsaget den misforståelse, at en kurator skal være advokat. Der er ikke noget krav om, at en kurator skal være advokat.

Som udgangspunkt stilles der kun to betingelser til kurator:

Hvad er kurators opgaver?

Skal det siges kort, så er der tale om “kreditorernes mand/kvinde”. Vedkommende bestemmer over konkursboet. Det er således kurators opgave at sikre, at der sker bedst mulig dækning til skyldners kreditorer. Dette er formuleret i konkurslovens § 110, stk. 1, som lyder:

§ 110. Kurator skal ved udførelsen af sit hverv varetage boets interesser og herunder sikre boets aktiver og foretage de fornødne skridt til værn mod uberettigede dispositioner over aktiverne samt repræsentere boet i enhver henseende. Kurator skal fremme boets behandling mest muligt. Kurator kan for boets regning antage fornøden sagkyndig bistand.

I praksis er der mange typer opgaver, som en kurator skal beskæftige sig med. For det første skal der opgøres et bo, herunder hvad der er aktiver, passiver mv.

Afhængig af hvilken slags konkursbo, der er tale om, kan vedkommende også f.eks. anlægge omstødelsessager (retssager) for at få penge eller værdier ført tilbage til konkursboet for at få det fordelt til de øvrige kreditorer.

Hvem er kurator?

Hvis du ønsker at finde ud af, hvem der er kurator, kan du se i Statstidende. Her vil det fremgå under offentliggørelsen af konkursen, hvem der er udpeget som kurator.

Du vil formentlig også kunne ringe til Skifteretten i skyldnerens retskreds og oplyse CVR-nummeret på skyldner, hvorefter du kan få oplyst, hvem der er kurator. Det kan ske, at kurator er skiftet og således i dag en anden end den, der oprindelige blev udpeget.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *