Hvad er compliance?

Alle virksomheder har compliance-forpligtelser, de skal overholde. Der er ofte en sammenhæng mellem, at jo større virksomhed, jo flere compliance-forpligtelser. Dette gælder på en lang række områder, f.eks. skat, ESG, bæredygtighed mv.

Hvad er compliance?

Compliance er et udtryk for at overholde regler. Er en virksomhed “compliant”, så overholder den de regler, der stilles til den, eksempelvis indenfor selskabsret, skat, regnskab, rapporteringsforpligtelser og meget mere.

Dermed er compliance et bredt begreb, fordi der kan være en række forskellige discipliner, inden for hvilke en virksomhed skal være compliant.

Hvis man arbejder med compliance, så arbejder man grundlæggende med, at virksomheden overholder de love og regler, der gælder i samfundet. Det kan f.eks. være at huske at indsende en årlig selvangivelse til skat, at overholde GDPR om persondatabeskyttelse eller sikre, at ens virksomhed lever op til reglerne om anti-hvidvask og anti-terror.

Eksempler på compliance

Compliance kommer i en lang række afskygninger, og det varierer fra industri til industri og fra store til små virksomheder. Nogle eksempler er:

  1. Indberetning af årsregnskab og sørge for, at det lever op til reglerne.
  2. Indsende en årlig selvangivelse til skattemyndighederne.
  3. Rapportere moms til Skattestyrelsen, f.eks. månedligt, kvartalsvis eller halv-årligt.
  4. Sikre, at hvidvaskloven overholdes, f.eks. at en bank indhenter ID og oplysninger på sine kunder for at undgå terror og hvidvask.
  5. Sikre, at IT-systemer lever op til GDPR og persondataloven, f.eks. ved at slette gamle oplysninger eller sikre, at kunderne giver det fornødne samtykke.
  6. Rapportering om ESG og bæredygtighed.
  7. Overholdelse af regler om selskaber i Danmark, herunder at lave referater af bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger samt indsende den relevante dokumentation til Erhvervsstyrelsen.
  8. Arbejdet med at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø, f.eks. med henblik på at undgå et usundt arbejdsmiljø og arbejdsskader.
  9. Indsende transfer pricing-dokumentation årligt til Skattestyrelsen.
  10. Udarbejde overblik over, hvor meget produktionen bruger af naturens resurser, eksempelvis Co2.

Hvem arbejder med compliance?

Der er mange forskellige mennesker, der arbejder med compliance. Det skyldes selvfølgelig, at compliance kan være inden for så mange forskellige områder.

Ofte i compliance-fag vil arbejde jurister og revisorer, men dette er bestemt ikke altid tilfældet eller et krav.

Hvilke virksomheder arbejder med det?

Det korte svar er, at alle virksomheder har regler, de skal overholde. Derfor arbejder alle virksomheder i et eller andet omfang med det.

Store virksomheder har dog ofte meget store complianceafdelinger, eksempelvis Danske Bank. Dette skyldes nok tre ting.

For det første at store virksomheder har rigtig mange kunder, hvorfor de har rigtig mange situationer og forhold, hvor der kan ske brud på reglerne.

For det andet har store virksomheder et stort samfundsansvar, som de fleste vel nok påtager sig.

For det tredje er der mange compliance-forpligtelser, der alene påhviler de største virksomheder. Som eksempel kan nævnes, at det kun er virksomheder med mere end 250 medarbejdere og/eller en (i) en balance på mere end 125 mio. kr. og (ii) en omsætning på mere end 250 mio. kr., jf. skattekontrollovens §§ 39-40, som skal indsende transfer pricing-dokumentation.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *