Enkeltmandsvirksomheder spiller en afgørende rolle i Danmarks erhvervsliv. De udgør en betydelig del af landets iværksætteri og er ofte det første skridt for mange ambitiøse enkeltpersoner på vejen mod at realisere deres forretningsdrømme. I denne artikel vil vi udforske, hvad en enkeltmandsvirksomhed er, hvordan den fungerer, fordelene og udfordringerne ved at være enkeltmandsvirksomhedsejer samt den økonomiske betydning af denne virksomhedsform i Danmark.

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedsstruktur, hvor der kun er én ejer, også kendt som selvstændig erhvervsdrivende. Denne ejer har fuld kontrol over virksomheden og dens drift, og der er ingen juridisk adskillelse mellem virksomhedens økonomi og ejerens personlige økonomi. Dette betyder, at ejeren personligt hæfter for virksomhedens forpligtelser og gæld, hvilket adskiller enkeltmandsvirksomheder fra fx selskabsformer som aktieselskaber og anpartsselskaber.

Enkeltmandsvirksomheder er ofte små og fleksible enheder, der opererer i en bred vifte af brancher og industrier. De kan spænde fra freelancere, konsulenter, håndværkere, forhandlere, detailhandlere og mange andre former for erhvervsvirksomheder.

Hvordan opretter man en enkeltmandsvirksomhed?

At starte en enkeltmandsvirksomhed er relativt enkelt og ukompliceret i Danmark. For at blive selvstændig erhvervsdrivende skal man følge nogle grundlæggende trin:

 1. Valg af virksomhedsnavn: Vælg et unikt og passende navn til din virksomhed. Du bør tjekke, om navnet allerede er i brug, og om det er registreret som varemærke.
 2. Registrering: Du skal registrere din enkeltmandsvirksomhed hos Erhvervsstyrelsen. Dette gøres via Virk.dk, hvor du også kan finde vejledning og hjælp til registreringsprocessen.
 3. CVR-nummer: Når din virksomhed er registreret, vil du modtage et CVR-nummer (CVR står for Central Virksomhedsregister), som er din virksomheds unikke identifikationsnummer.
 4. Skat og moms: Som selvstændig erhvervsdrivende skal du indberette din indkomst og betale skat. Derudover skal du som udgangspunkt betale moms på dine varer eller tjenester, hvis din omsætning overstiger visse grænser (omsætning på over 50.000 kr. årligt).
 5. Evt. tilladelser og licenser: Afhængigt af din virksomhedstype og branche kan det være nødvendigt at få specifikke tilladelser eller licenser for at drive din virksomhed lovligt.

Fordele ved enkeltmandsvirksomhed

At drive en enkeltmandsvirksomhed har flere fordele, som tiltaler mange iværksættere:

 1. Enkelthed: Oprettelsen og den daglige drift er relativt enkel, og der kan være færre administrative byrder sammenlignet med andre selskabsformer.
 2. Billigt at komme i gang: Der er ikke noget kapitalkrav ved opstart af virksomheder, som der f.eks. er ved et anpartsselskab med min. 40.000 kr.
 3. Ingen offentlighed: Andre virksomhedstyper, f.eks. selskaber, skal hvert år offentliggøre et årsregnskab, som gør, at alle andre kan få indsigt i økonomien. Dette gælder ikke med enkeltmandsvirksomheder, og du kan således undgå, at din nabo eller svigermor kigger med i økonomien.
 4. Intet krav om revisor: At du ikke nødvendigvis behøver en revisor gør, at de administrative omkostninger er lavere.
 5. Du kan bruge egen bankkonto: Det kan være lovligt at bruge sin egen personlige bankkonto for sin enkeltmandsvirksomhed. Det er dog ikke alle banker, der tillader dette.

Ulemper ved enkeltmandsvirksomhed

Samtidig er der også udfordringer, som enkeltmandsvirksomhedsejere kan stå over for:

 1. Personlig hæftelse: Dette er nok den største ulempe. Du hæfter personligt for virksomhedens gæld, hvilket kan udgøre en risiko for din personlige økonomi. Går virksomheden således konkurs, kan kreditorerne gå efter de aktiver, du selv ejer, f.eks. hus og bil.
 2. Svært at skaffe kapital: Som enkeltmandsvirksomhed kan det være svært at skaffe tilstrækkelig kapital til at vokse og udvikle virksomheden. Det skyldes, at du ikke har mulighed for at sælge f.eks. aktier eller anparter og på den måde skaffe kapital.
 3. Kun du kan være ejer: Der kan kun være én ejer, og det er dig. Du kan muligvis sælge aktiverne (altså værdierne) i virksomheden, men du kan ikke sælge selve enkeltmandsvirksomheden. Dette kan gøre det vanskeligt at sælge virksomheden.

Reglerne om enkeltmandsvirksomheder

Enkeltmandsvirksomheder er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (ofte kaldet erhvervsvirksomhedsloven, forkortet EVL), jf. § 1, stk. 2, 1. pkt.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *