Ekstinktion – og det at ekstingvere – er en begreb, der ofte anvendes i juraen (i den såkaldte tredjemandsret). Det bruges f.eks. i situationer om pant, tinglysning, konkurs mv.

Simpelt sagt betyder ekstingvere at fortrænge (vinde over) en ret. Hvis A ekstingverer B’s ret, så vinder A’s rettigheder over B’s rettighed.

Hvad er ekstinktion?

Ekstinktion kan ske i de situationer, hvor der er en tingsretlig konflikt – det betyder, at flere personer påstår en bestemt ret, og disse rettigheder ikke kan eksistere på samme tid.

Et eksempel på en tingsretlig konflitk kan være, at A mener, at han ejer Ejendom nr. 47 100% – og at B ligeledes mener, hun ejer Ejendom nr. 47 100%.

Det er åbenbart, at A og B ikke på samme tid kan eje hele ejendommen. Der foreligger altså en tingsretlig konflikt.

Hvis B køber ejendommen før A, så skal A ekstingvere (fortrænge) B’s ret over ejendommen (altså ejerskabet), før A kan eje ejendommen. Ellers kan A selvfølgelig også købe ejendommen af A, men dette forudsætter, at A og B er enige om det.

Eksempler på ekstinktion

Reglerne om ekstinktion findes mange forskellige steder, både i almindelige grundsætninger og i f.eks. tinglysningsloven.

Derudover er ekstinktion relevant i mange situationer, f.eks. med pantebreve, ejerskab over fast ejendom, køb af løsøre (f.eks. en cykel) og meget andet. Nedenfor gennemgår vi nogle eksempler.

Eksemplerne er lidt forsimplede af pædagogiske årsager.

Køb af en fast ejendom – C sælger ejendommen to gange

Du ønsker at købe et nyt hus, og til dit store held bliver din drømmebolig sat til salg. Du kan se, at C ejer ejendommen. Du skynder dig og ud og kigger og forelsker dig med det samme i boligen! Derfor aftaler du med C, at du køber ejendommen for i 3 mio. kr.

Dagen efter skriver du under på aftalen, og nu glæder du dig til at flytte ind.

I tingbogen kan du se, at C stadig ejer ejendommen. Så du er ikke bekymret.

Det viser sig dog, at allerede for en uge siden havde C solgt boligen til B. B har endda overført pengene til C’s bankkonto og glæder sig også til at flytte ind?

Som du kan se, er der nu en tingsretlig konflikt mellem dig og B: For I kan ikke begge eje boligen på samme tid. Spørgsmålet er så: Hvem har ret til boligen?

ekstinktion
Du får ret til boligen, fordi du tinglyser før B, og fordi du ikke er bekendt med, at B allerede har købt boligen.

Det korte svar er, at det har den, der tinglyser sit skøde først. Dette fremgår af tinglysningslovens § 1, stk. 1, og stk. 2. En aftaleerhverver (f.eks. en køber) kan ekstingvere en utinglyst ret, hvis (i) hun selv tinglyser og (ii) er i god tro, altså ikke kender til den konkurrerende rettighed.

Du skynder dig derfor at tinglyse, og det gør du allerede i dag. På dette tidspunkt er du ikke bekendt med, at C tidligere har solgt boligen til B.

Nu er det dig, der får ejerskabet over boligen. Du ekstingvere altså B’s ret over boligen – fordi B købte den først, men fordi B har glemt at tinglyse sin adkomst (sit ejerskab), så er det dig, der vinder ret. B’s ejerskab over ejendommen er altså blevet ekstingveret af dig.

Læs mere om tinglysning her: Tinglysning – den store guide til tinglysning

Køb af en cykel – C sælger en stjålet cykel

Din gamle cykel virker ikke længere, og du skal derfor have en ny. Du går derfor på DBA.dk og ser, at en person i dit nabolag har en flot cykel til salg til en god pris. Du besøger C, der sælger cyklen, prøver den og WOW – den er sørme sej!

Du køber derfor cyklen, betaler på Mobilepay og kører hjem. Glad for din nye cykel.

Næste dag banker det på døren. Her står lille Ole med sin far. Det viser sig, at den cykel, du har købt af C, er identisk med den cykel, som Ole fik stjålet i sidste uge. Oles far kan huske stelnummeret på cyklen, og det viser sig, at det ER den cykel, Ole fik stjålet, som du havde købt.

Nu er spørgsmålet så: Skal Ole have sin cykel tilbage af dig, eller må du beholde cyklen? Spurgt på en mere juridisk måde: Kan du ekstingvere Oles ret til sin cykel, eller kan Ole vindicere og få sin cykel tilbage?

ekstingvere
Ole vindicerer, og du ekstingverer ikke Oles ret. Ole får altså sin cykel, og du må købe en ny.

Det korte svar er, at Ole har ret til at få sin cykel tilbage. Ole kan altså vindicere cyklen og få den igen, hvilket er udgangspunktet i dansk ret. Der er en undtagelse hertil, som omhandler, hvis Ole nu var uforsigtig med sin cykel – f.eks. havde glemt at låse den. I et sådant tilfælde kunne du ekstingvere, og Ole måtte købe sig en ny cykel.

Du har selvfølgelig krav på at få dine penge tilbage fra C, nu hvor du har måttet aflevere cyklen til Ole.

Reglerne om ekstinktion

Der findes ikke én regel om ekstinktion i Danmark. Der findes mange forskellige, og det kommer bl.a. an på, hvilken rettighed der ekstingveres, samt hvilket aktiv der er tale om.

Reglerne om ekstinktion vedrørende fast ejendom findes i tinglysningsloven.

Andre regler reguleres af almindelig grundsætninger, der gælder i dansk ret.

Ekstinktion vs. Vindikation

Som nævnt tidligere er ekstinktion og vindikation modsætninger. Mens ekstinktion refererer til ophør af en rettighed eller fordring, involverer vindikation processen med at genoprette rettigheder eller ejendom til den retmæssige ejer. Mens ekstinktion indebærer en permanent ophør, er vindikation rettet mod at genoprette rettigheder og besiddelse, der er blevet krænket.

Har du spørgsmål til ekstinktion?

Som du måske har på fornemmelsen, er ekstinktion et svært område. Der er mange regler i mange forskellige situationer. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at efterlade en kommentar nedenfor. Så vil vi prøve at besvare dit spørgsmål på bedst mulig vis.

Bemærk dog, at vi ikke yder juridisk rådgivning, men kun skriver generelle artikler om regler i Danmark. Du bør opsøge en jurist direkte, f.eks. en advokat, hvis du har brug for juridisk rådgivning.

Kan man ekstingvere, hvis man er i ond tro?

Kun hvis du er kreditor. En aftaleerhverver (fx en køber) skal være i god tro.

Hvad betyder ekstinktion?

Det betyder at fortrænge – altså vinder over – en anden rettighed.

Hvem kan ekstingvere?

Det kan både kreditorer og aftaleerhververe. Det er normalt nemmere for kreditorer at ekstingvere.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *