Kategori: Uncategorized


  • Det er almindeligt kendt, at man kan undgå en masse udfordringer og problemer ved at have en klar aftale på forhånd. Dette gælder også, hvis du skal drive et selskab sammen med andre. Løsningen kan være en ejeraftale. Hvad er en ejeraftale? Som navnet lægger op til, er der tale om en aftale mellem ejerne…

  • Et interessentskab (forkortet I/S) er kendetegnet ved, at der er flere personer (interessenter) om virksomheden, samt at disse personer hæfter personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser. Simplificeret kan man sige, at et I/S på mange måder er en enkeltmandsvirksomhed med flere personer. I denne artikel skal vi kigge nærmere på de grundlæggende træk ved interessentskaber…

  • Voldgift er en gammel betegnelse for magtovergivelse (vold stammer fra ”wald”, som betyder magt; og ”gift” betyder overgivelse). Selv i dag er voldgift populær til at løse tvister. Kort sagt er en voldgift en instans, som kan løse konflikter. Er to parter uenige om noget, kan de få voldgiftsretten til at komme med løsningen. Voldgift…

  • Straffen for mord (kaldet “drab”) i Danmark er typisk 12 år. Det viser en række afgørelser fra landets domstole. Det er dog ikke alle drabssager, der ender med 12 års fængsel; det kan både være mere og mindre. En række konkrete omstændigheder i sagen kan tale for en enten lavere eller højere straf. Hvad siger…

  • I Danmark er den kriminelle lavalder 15 år. Det følger af straffelovens § 15, at ”handlinger foretagne af børn under 15 år straffes ikke.” Det betyder, at straffeloven i sin helhed – og andre love, der straffer – ikke finder anvendelse, hvis gerningspersonen er under 15 år. I Danmark er den kriminelle lavalder uden betingelser.…

  • Ekstinktion – og det at ekstingvere – er en begreb, der ofte anvendes i juraen (i den såkaldte tredjemandsret). Det bruges f.eks. i situationer om pant, tinglysning, konkurs mv. Simpelt sagt betyder ekstingvere at fortrænge (vinde over) en ret. Hvis A ekstingverer B’s ret, så vinder A’s rettigheder over B’s rettighed. Hvad er ekstinktion? Ekstinktion…

  • Trangsbeneficiet er et velkendt princip i dansk ret. Det har været kendt og anvendt i rigtig mange år. Reglen står beskrevet i retsplejelovens § 509, stk 1. Kort sagt handler det om, at en kreditor ikke kan ”gå efter” de ting, som bruges til at opretholde en almindelig levestil. Disse ting er altså beskyttet fra…

  • Hører du ordet filial, tænker du måske på en bankfilial. Der er dog et selskabsretligt begreb i Danmark, som hedder filial, og som ikke har noget med banker i de danske byer at gøre. Filialer er nemlig ensbetydende med, at en udenlandsk virksomhed driver virksomhed i Danmark. Det er ikke muligt for danske virksomheder at…

  • Egenkapitalens forrentning er en vigtig økonomisk målestok, der giver indsigt i, hvor godt en virksomhed formår at generere indtjening i forhold til den investerede egenkapital. Det er et nøgletal, der ofte anvendes af både virksomheder, investorer og analytikere til at vurdere virksomhedens rentabilitet og effektivitet i brugen af sine ressourcer. Egenkapitalens forrentning indgår i en…

  • I Danmark er selskabsskatten 22%. Det betyder, at selskaber skal betale 22% af deres overskud (skattepligtige indkomst) i skat. I denne artikel skal vi kigge nærmere på reglerne for selskabsskat samt lidt tal og statistik. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at stille dem i en kommentar nedenfor. Hvem betaler selskskabsskat i…