Hvis du skal købe hus eller optage et lån med sikkerhed i din ejendom (pantebrev), skal du som udgangspunkt betale tinglysningsafgift. Hvis du både skal tinglyse et skøde og et pantebrev, skal du altså både betale tinglysningsafgiften for skødet – som beregnet nedenfor – og for pantebrevet – som du også kan beregne nedenfor.

Beregn tinglysningsafgift ved skøde

Prøv vores beregner til at finde ud af, hvor meget du skal betale i tinglysningsafgift for skødet. Indtast købesummen og tryk på “Beregn”.

Skøde

Skødeafgift: 0 kr


Beregn tinglysningsafgift ved pantebrev

Prøv vores beregner til at finde ud af, hvor meget du skal betale i tinglysningsafgift for tinglysning af pantebrevet. Indtast hovedstolen på pantebrevet og tryk “Beregn”.

Pantebrev

Tinglysningsafgift: 0 kr


Tinglysningsafgift: En Guide til Forståelse af Ejendomsregistrering i Danmark

Når du køber eller sælger en ejendom i Danmark, er tinglysningsafgiften en afgift, du skal være opmærksom på. Tinglysningsafgiften er en vigtig del af processen for ejendomsregistrering, og det er afgørende at forstå dens betydning og virkning. Denne artikel vil give dig en omfattende guide til tinglysningsafgiften, dens formål, hvordan den beregnes, og hvorfor den er vigtig for bolighandlen i Danmark.

Hvad er Tinglysningsafgift?

Tinglysningsafgiften er en afgift, der opkræves af staten for at registrere ejendomshandler og rettigheder på ejendomme i det danske tinglysningsregister. Når du køber eller sælger en ejendom, skal du få skødet, der er det officielle dokument, der bekræfter overdragelsen af ejendommen, tinglyst. Dette gøres for at sikre, at ejendomshandler er juridisk gyldige og kan dokumenteres. Tinglysningen beskytter både køberens og sælgerens rettigheder.

Formålet med Tinglysningsafgiften

Formålet med tinglysningsafgiften er at finansiere driften af tinglysningsvæsenet og at opretholde det offentlige tinglysningsregister. Registeret er en central database, der indeholder alle informationer om ejendomshandler, pantebreve, servitutter og andre rettigheder på ejendomme. Det sikrer gennemsigtighed og sikkerhed i ejendomshandler, da alle interessenter kan få adgang til nøjagtige oplysninger om ejendomme og rettigheder.

Beregning af Tinglysningsafgiften

Tinglysningsafgiften beregnes på baggrund af købesummen for ejendommen. Afgiften udgør 0,6% af købesummen samt et fast gebyr på 1850 kr. Det betyder, at jo højere købesummen er, desto højere vil tinglysningsafgiften være. For eksempel vil tinglysningsafgiften for en ejendom med en købesum på 2.000.000 kr være:

0,6% af 2.000.000 kr = 12.000 kr

Fast gebyr: 1850 kr

Samlet tinglysningsafgift = 12.000 kr + 1850 kr = 13.850 kr

Vigtigheden af Tinglysningsafgiften

Tinglysningsafgiften spiller en vigtig rolle i ejendomshandler, da det er afgørende for, at ejendomsoverdragelser er retligt bindende. Når skødet er tinglyst, bekræftes ejendomsoverdragelsen, og ejendommens nye ejer er beskyttet mod eventuelle rettigheder eller pantebreve, der tidligere er tinglyst på ejendommen. Det giver køberen sikkerhed i ejendomshandlen og forhindrer, at sælgeren senere kan sælge ejendommen til en anden part.

Betaling af Tinglysningsafgiften

Tinglysningsafgiften betales af køberen ved tinglysningen af skødet. Køberen skal indbetale afgiften til det offentlige tinglysningsvæsen, før tinglysningen kan gennemføres. Afgiften er en omkostning, der skal tages i betragtning ved beregningen af de samlede omkostninger ved en bolighandel.

Undtagelser fra Tinglysningsafgiften

Der er visse undtagelser fra tinglysningsafgiften. For eksempel er der ikke behov for at betale afgiften, hvis der er tale om gaver mellem nærtstående familiemedlemmer, eller hvis ejendommen overdrages til den anden ægtefælle som led i en skilsmisse. I denne situation skal der alene betales det faste gebyr på 1.850 kr. og ikke den variable del af afgiften på de 0,6% af købesummen. Der kan også være andre situationer, hvor afgiften ikke er relevant, men det er vigtigt at konsultere en professionel ejendomsmægler eller advokat for at få klarhed over eventuelle undtagelser.

Konklusion

Tinglysningsafgiften er en vigtig afgift, der spiller en afgørende rolle i registreringen af ejendomshandler i Danmark. Den finansierer driften af tinglysningsvæsenet og opretholdelsen af det offentlige tinglysningsregister, der sikrer gennemsigtighed og sikkerhed i ejendomshandler. Afgiften beregnes på baggrund af købesummen for ejendommen og betales af køberen ved tinglysningen af skødet. Tinglysningsafgiften er en omkostning, der skal tages i betragtning ved en bolighandel, og det er vigtigt at forstå dens betydning for at sikre en retsgyldig ejendomsoverdragelse.

Husk, at denne artikel giver generel information og ikke udgør juridisk rådgivning. For præcise oplysninger om tinglysningsafgiften og andre aspekter af ejendomshandler, bør du altid konsultere en professionel ejendomsmægler eller advokat.